തര്‍ജ്ജനി

TopicRepliesCreatedLast replysort icon
Computer-ന് മലയാള സമാന്തരപദം 31 13 years 22 weeks ago
by cachitea
5 years 38 weeks ago
by വിധു നാരായണ്‍ (not verified)
ഇനിയും മംഗ്ലീഷോ ? 21 11 years 51 weeks ago
by ralminov
7 years 1 week ago
by Biju Raman (not verified)
How to post your views in malayalam 1 13 years 14 weeks ago
by chinthaadmin
7 years 21 weeks ago
by Dr P K Sukumran (not verified)
മാതൃഭൂമി വാരാന്തം 1 8 years 20 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
8 years 19 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
കേരള സര്‍ക്കര്‍ വെബ്‌ സൈറ്റ്‌ എന്തുകൊണ്ടു ഇംഗ് 8 12 years 35 weeks ago
by Anonymous
8 years 35 weeks ago
by Amal lal (not verified)
Problem with generating pdf from dvi file produced by MalTex 3 11 years 39 weeks ago
by raoof_t
8 years 40 weeks ago
by S.Kalyana sundar (not verified)
ഒരു മലയാളി പ്രോഗ്രാമ്മറുടെ ധര്‍മ സങ്കടങ്ങള്‍..... (?) 13 11 years 16 weeks ago
by raoof_t
9 years 2 days ago
by pallikkulam (not verified)
www.ildc.gov.in Come and enjoy 5 11 years 29 weeks ago
by raoof_t
11 years 20 weeks ago
by മഹേഷ് മംഗലാട്ട് (not verified)
ചില്ലുകള്‍ , എനിക്ക് തോന്നുന്നത്... 2 11 years 47 weeks ago
by ralminov
11 years 39 weeks ago
by jil
മലയാളം phonetic അക്ഷരമാല 16 13 years 32 weeks ago
by സിബു
11 years 48 weeks ago
by ralminov
ബൂലോകം 17 12 years 2 days ago
by Sivan
11 years 48 weeks ago
by challiyan
മിന്‍സ്ക്രിപ്റ്റ്, ആരെങ്കിലും ? 26 11 years 49 weeks ago
by ralminov
11 years 49 weeks ago
by mangalat
രചനയുടെ മലയാളം ഓയെസ് 4 11 years 49 weeks ago
by kevinsiji
11 years 49 weeks ago
by ralminov
സൌജന്യ സേവനം 10 12 years 3 days ago
by Sivan
11 years 51 weeks ago
by kevinsiji
കാരശ്ശേരി മാഷ്ക്ക് മറുപടി.. 2 12 years 30 weeks ago
by Sivan
12 years 29 weeks ago
by Sivan
തൂലിക 2005 മലയാളം സോഫ്ട്വേയര്‍ 2 12 years 44 weeks ago
by Sunil
12 years 34 weeks ago
by Anonymous
Electronic Text In Malayalam 13 13 years 14 weeks ago
by Sivan
13 years 5 weeks ago
by cachitea