തര്‍ജ്ജനി

TopicRepliesCreatedLast replysort icon
Computer-ന് മലയാള സമാന്തരപദം 31 13 years 38 weeks ago
by cachitea
6 years 2 weeks ago
by വിധു നാരായണ്‍ (not verified)
ഇനിയും മംഗ്ലീഷോ ? 21 12 years 15 weeks ago
by ralminov
7 years 17 weeks ago
by Biju Raman (not verified)
How to post your views in malayalam 1 13 years 30 weeks ago
by chinthaadmin
7 years 38 weeks ago
by Dr P K Sukumran (not verified)
മാതൃഭൂമി വാരാന്തം 1 8 years 36 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
8 years 36 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
കേരള സര്‍ക്കര്‍ വെബ്‌ സൈറ്റ്‌ എന്തുകൊണ്ടു ഇംഗ് 8 13 years 2 days ago
by Anonymous
9 years 1 day ago
by Amal lal (not verified)
Problem with generating pdf from dvi file produced by MalTex 3 12 years 3 weeks ago
by raoof_t
9 years 4 weeks ago
by S.Kalyana sundar (not verified)
ഒരു മലയാളി പ്രോഗ്രാമ്മറുടെ ധര്‍മ സങ്കടങ്ങള്‍..... (?) 13 11 years 33 weeks ago
by raoof_t
9 years 16 weeks ago
by pallikkulam (not verified)
www.ildc.gov.in Come and enjoy 5 11 years 46 weeks ago
by raoof_t
11 years 37 weeks ago
by മഹേഷ് മംഗലാട്ട് (not verified)
ചില്ലുകള്‍ , എനിക്ക് തോന്നുന്നത്... 2 12 years 11 weeks ago
by ralminov
12 years 3 weeks ago
by jil
മലയാളം phonetic അക്ഷരമാല 16 13 years 49 weeks ago
by സിബു
12 years 12 weeks ago
by ralminov
ബൂലോകം 17 12 years 16 weeks ago
by Sivan
12 years 12 weeks ago
by challiyan
മിന്‍സ്ക്രിപ്റ്റ്, ആരെങ്കിലും ? 26 12 years 14 weeks ago
by ralminov
12 years 13 weeks ago
by mangalat
രചനയുടെ മലയാളം ഓയെസ് 4 12 years 13 weeks ago
by kevinsiji
12 years 13 weeks ago
by ralminov
സൌജന്യ സേവനം 10 12 years 16 weeks ago
by Sivan
12 years 15 weeks ago
by kevinsiji
കാരശ്ശേരി മാഷ്ക്ക് മറുപടി.. 2 12 years 47 weeks ago
by Sivan
12 years 46 weeks ago
by Sivan
തൂലിക 2005 മലയാളം സോഫ്ട്വേയര്‍ 2 13 years 8 weeks ago
by Sunil
12 years 50 weeks ago
by Anonymous
Electronic Text In Malayalam 13 13 years 30 weeks ago
by Sivan
13 years 22 weeks ago
by cachitea