തര്‍ജ്ജനി

TopicRepliesCreatedLast replysort icon
Computer-ന് മലയാള സമാന്തരപദം 31 12 years 18 weeks ago
by cachitea
4 years 35 weeks ago
by വിധു നാരായണ്‍ (not verified)
ഇനിയും മംഗ്ലീഷോ ? 21 10 years 47 weeks ago
by ralminov
5 years 50 weeks ago
by Biju Raman (not verified)
How to post your views in malayalam 1 12 years 10 weeks ago
by chinthaadmin
6 years 18 weeks ago
by Dr P K Sukumran (not verified)
മാതൃഭൂമി വാരാന്തം 1 7 years 16 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
7 years 16 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
കേരള സര്‍ക്കര്‍ വെബ്‌ സൈറ്റ്‌ എന്തുകൊണ്ടു ഇംഗ് 8 11 years 32 weeks ago
by Anonymous
7 years 32 weeks ago
by Amal lal (not verified)
Problem with generating pdf from dvi file produced by MalTex 3 10 years 35 weeks ago
by raoof_t
7 years 37 weeks ago
by S.Kalyana sundar (not verified)
ഒരു മലയാളി പ്രോഗ്രാമ്മറുടെ ധര്‍മ സങ്കടങ്ങള്‍..... (?) 13 10 years 13 weeks ago
by raoof_t
7 years 49 weeks ago
by pallikkulam (not verified)
www.ildc.gov.in Come and enjoy 5 10 years 26 weeks ago
by raoof_t
10 years 17 weeks ago
by മഹേഷ് മംഗലാട്ട് (not verified)
ചില്ലുകള്‍ , എനിക്ക് തോന്നുന്നത്... 2 10 years 44 weeks ago
by ralminov
10 years 35 weeks ago
by jil
മലയാളം phonetic അക്ഷരമാല 16 12 years 29 weeks ago
by സിബു
10 years 44 weeks ago
by ralminov
ബൂലോകം 17 10 years 49 weeks ago
by Sivan
10 years 44 weeks ago
by challiyan
മിന്‍സ്ക്രിപ്റ്റ്, ആരെങ്കിലും ? 26 10 years 46 weeks ago
by ralminov
10 years 46 weeks ago
by mangalat
രചനയുടെ മലയാളം ഓയെസ് 4 10 years 46 weeks ago
by kevinsiji
10 years 46 weeks ago
by ralminov
സൌജന്യ സേവനം 10 10 years 49 weeks ago
by Sivan
10 years 47 weeks ago
by kevinsiji
കാരശ്ശേരി മാഷ്ക്ക് മറുപടി.. 2 11 years 27 weeks ago
by Sivan
11 years 26 weeks ago
by Sivan
തൂലിക 2005 മലയാളം സോഫ്ട്വേയര്‍ 2 11 years 40 weeks ago
by Sunil
11 years 30 weeks ago
by Anonymous
Electronic Text In Malayalam 13 12 years 10 weeks ago
by Sivan
12 years 2 weeks ago
by cachitea