തര്‍ജ്ജനി

കുരീപ്പുഴ ശ്രീകുമാര്‍

കാവനാട് പി. ഒ,
കൊല്ലം - 3

ഇ-മെയില്‍: kureepuzhasreekumar@yahoo.com

വെബ്: കുരീപ്പുഴ ശ്രീകുമാര്‍

About

കൊല്ലത്തിനടുത്ത് കുരീപ്പുഴയില്‍ 1955-ല്‍ ജനിച്ചു. ഇപ്പോള്‍ തിരുവനന്തപുരത്ത് താമസം. ആനുകാലികങ്ങളില്‍ കവിതകള്‍ എഴുതുന്നു.

Books

കവിത
ഹബീബിന്റെ ദിനക്കുറിപ്പുകള്‍
ശ്രീകുമാറിന്റെ ദുഃഖങ്ങള്‍
രാഹുലന്‍ ഉറങ്ങുന്നില്ല
അമ്മ മലയാളം
സൂയിസൈഡ് പോയിന്റ്

Awards

പുരസ്കാരങ്ങള്‍
വൈലോപ്പിള്ളി അവാര്‍ഡ് (1987)

Article Archive
Saturday, 30 December, 2006 - 08:45

ട്യൂഷന്‍

Wednesday, 8 October, 2008 - 11:13

അസഹ്യന്‍

Sunday, 9 November, 2008 - 10:38

മൃഗീയം