തര്‍ജ്ജനി

ജയശ്രീ തോട്ടയ്ക്കാട്ട്

7-A Santhi Thotekat
Chittoor Road
Ernakulam
മെയില്‍ : jaygini@gmail.com

About

സ്വദേശം എറണാകുളം. എറണാകുളം സെന്റ്‌ തെരേസാസിലും മഹാരാജാസിലുമായി
വിദ്യാഭ്യാസം. ധനതത്ത്വശാസ്ത്രത്തില്‍ ബിരുദാനന്തരബിരുദം.

യൂണിയന്‍ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയില്‍ നിന്ന് വി ആർ എസ്സ് എടുത്ത് വിശ്രമജീവിതം.

Books

കവിത
ചെടിമരം, ഹൈടെക് ബുക്ക്സ്.
സമുദ്രത്തില്‍ നിന്ന് സൂക്ഷിക്കേണ്ട ദൂരം, മള്‍ബറി ബുക്‍സ്. വിതരണം : റെയിന്‍‌ബോ ബുക്‍സ്.

Article Archive
Saturday, 7 April, 2007 - 17:56

വ്രണം

Saturday, 6 December, 2008 - 22:42

മണിക്കിലുക്ക്

Sunday, 31 July, 2011 - 22:54

ഒപ്പൊപ്പുമ്പോള്‍

Friday, 7 June, 2013 - 16:15

ആസന്നം