തര്‍ജ്ജനി

സുരേഷ് കീഴില്ലം

അക്ഷരം, കീഴില്ലം, എറണാകുളം - 684531

ഫോണ്‍: 9947773887, 9447460310, 0484-2653887

ഇ-മെയില്‍: sureshkeezhillam@yahoo.com

Visit Home Page ...

കവിത

സര്‍ക്കാര്‍ പഠിച്ച പാഠം

മെഡിക്കല്‍ അഡ്മിഷന്‍ കിട്ടാതെ
ക്രിസ്തു
തൂങ്ങി മരിച്ചത്
അള്‍ത്താരയില്‍
സഭാനേതൃത്വം
തിരുശവവും പേറി
നിയമസഭയ്ക്കു മുന്നില്‍
സമരത്തോടു സമരം.
ഒടുവില്‍
കുഞ്ഞാടുകളില്‍ നിന്നും
കോഴ വാങ്ങുന്നത്
ദൈവഹിതമെന്നും
അത്
മനുഷ്യരുടെ കോടതിയ്ക്ക്
തടയാനാവില്ലെന്നുമുള്ള
പാഠം
സര്‍ക്കാര്‍ പഠിച്ചു.

Subscribe Tharjani |