തര്‍ജ്ജനി

ഹബീബ

ഫോണ്‍: 00966-2-6738489
ഇ-മെയില്‍: habeebamongam@yahoo.com

Visit Home Page ...

കവിത

പരിധി

പെരടി വേദനിക്കുന്നൂ..
എന്റെ നടുവൊടിയുന്നു
കൈകാലുകള്‍ തളരുന്നു..

ഇത്രയും ഭാരം
എനിക്ക്‌ താങ്ങാവുന്നതല്ലെന്ന്‌
പറഞ്ഞതല്ലേ പലവട്ടം!
എന്നിട്ടുമെന്തിന്‌
എനിക്കായ്‌ കാത്തുവെക്കുന്നൂ...?
ഒരുപാട്‌ ഭാണ്ഡങ്ങള്‍!

എനിക്കു ചുമക്കാവുന്ന ചുമടേ
എന്റേതായുള്ളൂ,
എനിക്കു പേറേണ്ടതായുള്ളൂ.
അതിലേറെയുള്ളത്
മറ്റാരുടേതോ ആണ്‌.

Subscribe Tharjani |