തര്‍ജ്ജനി

പ്രമോദ് കെ. എം.
About

1982 ല്‍ കണ്ണൂരിലെ കടൂരില്‍ ജനിച്ചു. കൊച്ചി സര്‍വ്വകലാശാലയില്‍ നിന്നും കെമിസ്ട്രിയില്‍ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം.ഗവേഷണം 2005 മുതല്‍ ദക്ഷിണകൊറിയയില്‍.

Article Archive
Sunday, 4 November, 2007 - 18:39

കിണര്‍

Friday, 4 July, 2008 - 15:11

കാലി