തര്‍ജ്ജനി

എവിടെയോ കണ്ടിട്ടുണ്ട്‌

tharjani online ഒന്ന് നിന്നേ,
നിങ്ങളെ എവിടെയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ!
ഒന്നോര്‍ത്ത്‌ നോക്കിയേ

ങാ, പിടികിട്ടി
ഒരിക്കലൊരിക്കല്‍
നിങ്ങളെന്റെ കാമുകിയായിരുന്നു.
പിന്നെയൊരിയ്ക്കല്‍
എക്സ്ചേയ്ഞ്ച്‌ മേളയില്‍
പഴയത്‌ കൊടുത്ത്‌
പുതിയതു കൊണ്ടു വന്നു.
നല്ല ലാഭമായിരുന്നു കേട്ടോ

ഇപ്പോഴെന്തു ചെയ്യുന്നു?
എവിടേയ്ക്കു പോകുന്നു?
അറിയില്ലെന്നോ?
അല്ല, ഈ കുഞ്ഞിനെ ഇപ്പഴാ കണ്ടത്‌
ഇതിന്റച്ഛനെവിടെ?

എന്ത്‌?!

അല്ലാ, ഞാനൊന്നോര്‍ത്തു നോക്കട്ടെ
നിങ്ങളെ എവിടെയോ കണ്ടിട്ടുണ്ട്‌ തീര്‍ച്ച
പക്ഷേ ശരിക്കോര്‍മ്മ കിട്ടുന്നില്ല
കഷ്ടം!

ജയേഷ്‌

Submitted by Sunil Krishnan (not verified) on Sat, 2005-06-04 17:11.

Dear Sri Jayesh,
You are quite right Jayesh. Free margin and exchange centers..
A good sign board....... is require to find my blood clottings. After all nothing to loose if it was profitable exchange.
Thanks for the exchange.

Sunil Krishnan

Submitted by jayesh (not verified) on Sun, 2005-06-05 09:04.

Dear Sunil,

After all we are loosing something.It is the self. Thanks for your valuable comments.

Submitted by SreenivasaRavi, Warangal (not verified) on Wed, 2005-06-08 11:07.

Dear Mr.Jayesh

This is the first poem of you I am reading. I would like to express my opinion on this poem. This is not at all a good work. And the theme also is something like 'painkili katha'. When you select the theme please be sure that it has some art value in it.
So I hope that you will mind this next time.

Thank you

Submitted by aravind (not verified) on Thu, 2005-06-09 04:42.

sad to read this comment... this is a poem with a different way of presentation.... probably the reader is not able to accept the new form...

Submitted by Abdul khader (not verified) on Wed, 2005-06-15 15:32.

Dear Mr.Jayesh,

Your attempt is good. But it is not up to you to write. Do something else which you know. Don't torture the readers like this.

Thanks,

A.Khader

Submitted by jayesh (not verified) on Sat, 2005-06-18 15:43.

dear sir,

Thank you for your comments.

Submitted by Lalitha (not verified) on Sun, 2005-06-19 15:55.

priyappetta vaayanakkara,
vivaramillenkil mindaathirikkuka.

Submitted by Veenamadhavan (not verified) on Wed, 2005-06-29 11:28.

Jayesh,

It's true. Sometimes we are forced to forget everything to survive. What happened to the other is not important to us. Thank you for revealing the truth.

Veena