തര്‍ജ്ജനി

റിയാസ് ബാബു

Edavanna -676541
Malappuram - dt
Kerala

വെബ്: http://arbi-riyas.blogspot.com/

Visit Home Page ...

കവിത

ചെന്തെരു കാണാതെ.....

എന്‍ കവിളിലൊരു,
കണ്ണീരുമ്മതന്ന്,
പടിയിറങ്ങിപോയവനീ-
പെരുമഴയത്ത്...
മറിഞ്ഞ് നോക്കുമാ-
ചെങ്കവിളിനാരോ,
“ചെന്തെരുവിന്‍ - വ്യാജ
പട്ടയം നല്കി...!!

കണ്ണില്‍ മണ്ണിട്ട്,
കരണം മറിഞ്ഞവര്‍,
അന്യരായറപ്പോടെ
മാറിനിന്നു..

“‘എലിസ’“യും കൈവിട്ടിനി,
മരണം പുല്കാന്‍,
വിദ്യയെന്തെന്നോര്‍ത്തു ഞാനും..

പുള്ളിക്കുട ചൂടില്ല,
കൊത്തം കല്ലാടില്ല,
നെല്ലിക്ക വിറ്റൊരു
പെന്‍സിലും വാങ്ങില്ല..
പനിവന്നുണങ്ങിയും,
വ്രണമായളിഞ്ഞ്
പിണമായിത്തീര്‍ന്നിടും..

കാലം തെറ്റിയൊരു
പെരുമഴ പെയ്യുമ്പോള്‍
മൌനമായ് ചോദിക്കും..
“മറന്നുവോ.... എന്നെ....?“

Subscribe Tharjani |