തര്‍ജ്ജനി

എം. കെ. ഹരികുമാര്‍

അക്ഷരം
മിഷന്‍ സ്കൂളിനു സമീപം
തൃപ്പൂണിത്തുറ
കൊച്ചി - 682301

ഫോണ്‍: 98950 77667
ഇമെയില്‍: harikumar.bluemango@gmail.com
വെബ്ബ്: എം. കെ. ഹരികുമാര്‍

About

എറണാകുളം ജില്ലയിലെ, കൂത്താട്ടുകുളം സ്വദേശി. മലയാളത്തിലെ പ്രമുഖ നിരൂപകന്‍. കലാകൌമുദിയിലെ “അക്ഷരജാലകം” എന്ന പംക്തി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

Books

ആത്മായനങ്ങളുടെ ഖസാക്ക്‌
മനുഷ്യാംബരാന്തങ്ങള്‍
അഹംബോധത്തിന്റെ സര്‍ഗാത്മകത
കഥ ആധുനികതയ്‌ക്ക്‌ ശേഷം
വീണപൂവ്‌ കാവ്യങ്ങള്‍ക്ക്‌ മുമ്പേ
അക്ഷരജാലകം
പുതിയ കവിതയുടെ ദര്‍ശനം
നവാദ്വൈതം വിജയന്റെ നോവലുകളിലൂടെ

Article Archive