തര്‍ജ്ജനി

മുയ്യം രാജന്‍

Excavation Department (7th Floor)
Western Coalfields Ltd
Coal Estate
Civil Lines
NAGPUR-440 001 (Maharashtra)
ഇമെയില്‍:muyyamrajan08@gmail.com
വെബ്ബ്: muyyamkanavukal.blogspot.com

About

കണ്ണൂര്‍ സ്വദേശി. 1985 മുതല്‍ കോള്‍ ഇന്ത്യയില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നു. ആനുകാലികങ്ങളില്‍ കവിത/കഥ എഴുതാറുണ്ട്.

Article Archive
Saturday, 1 April, 2006 - 20:03

അരൂപികളുടെ ആത്മഗതം

Sunday, 11 May, 2008 - 15:32

മറുവാക്ക്

Tuesday, 2 June, 2009 - 09:28

വെറും പൂച്ചക്കാര്യങ്ങള്‍

Thursday, 28 April, 2011 - 08:04

മനക്കോട്ട

Sunday, 14 August, 2011 - 08:39

വഴിയടയാളം

Friday, 22 November, 2013 - 06:15

മാരിയമ്മ

Wednesday, 19 February, 2014 - 17:55

മനുഷ്യപ്പച്ച

Wednesday, 16 April, 2014 - 18:52

ചൂല്

Monday, 18 August, 2014 - 22:51

ഋതുപ്പിറവി

Thursday, 23 October, 2014 - 06:39

എന്തിന് ?

Sunday, 8 March, 2015 - 14:29

സ്മാരകം

Sunday, 23 August, 2015 - 20:21

നാടന്‍പ്രേമം

Thursday, 6 October, 2016 - 20:49

മഴയരങ്ങ്

Wednesday, 4 January, 2017 - 18:50

ഫോട്ടോഷോപ്പ്