തര്‍ജ്ജനി

Submitted by jayesh (not verified) on Sun, 2005-08-07 11:39.

Dear Editor,

Tharjani oro lakkam kazhiyumthorum mikacha nilavaram pularthunnu. gauravamulla vishayangal kondu samrudhamayirunnu ee lakkavum. aasamsakal...

jay

Submitted by SAYED MOHAMED (not verified) on Tue, 2005-08-09 23:21.

Dear Editor

Tharjani is becoming better and better thru each issues.

Sayed

Submitted by pradeep (not verified) on Wed, 2005-08-10 03:20.

dear editor
i think tharjini is one of the best magazines. thanks

Submitted by Editor (not verified) on Wed, 2005-08-10 06:35.

തര്‍‍ജ്ജനി വായിക്കുകയും പ്രതികരണങ്ങള്‍‍ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാവര്‍ക്കും ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ നന്ദി. തുടര്‍ന്നും വരിക, വായിക്കുക, നിങ്ങളുടെ കവിതകളും കഥകളും ലേഖനങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും തര്‍ജ്ജനിയിലേക്ക് അയച്ചു തരിക.

എഡിറ്റര്‍, തര്‍ജ്ജനി.

Submitted by dileep m a (not verified) on Thu, 2005-08-11 19:32.

The Malayalam Font in the magazine is very bad.

Submitted by Ashraf (not verified) on Sat, 2005-08-13 15:15.

Sheriyaanu....... oru sukhavumillaatha font aanu..... ithrayokkeey aakkitheertha CHINTHA nalla malayalam font koodeey aakeandiyirunnu.....
viroadhamillengil Chinthayudeey UniCodil njaan onnu randu font undaakkitharaam.... ariyikkunna paksham 2 divasathinakam.
ellaa nanmakalum nearnnu kondu..... Ashraf, onnoarkkaan@yahoo.com