തര്‍ജ്ജനി

Submitted by unil (not verified) on Sat, 2005-09-03 10:47.

sthhiram ezhutthukaare kanTillenkilum otanOTTatthil "one of the best issues of tharjani" ennu paRayaathe vayya. Congrats to all Tharjani Team. HAPPY ONAM.

Submitted by jayesh (not verified) on Sat, 2005-09-03 13:00.

Onam special aayi kurachu kututhal vibhavangal enthenkilum prathikshichu.

Submitted by Joshy (not verified) on Sat, 2005-09-03 17:42.

Dear paulettan,

Onam edition mukhachithram valare nannayirunnu... vibhava samrudhamaya oru edition aayirunnu pratheekshichathu... alpam nirasa undayennu parayathe vayya.... Tharjani iniyum othiri mechamakkan kazhiyatteyennu aashamsikkunnu...

Submitted by Dileep (not verified) on Sat, 2005-09-03 19:25.

hi,

I can not view the page, all that I see is square boxes; can anyone send me the font for this page, please. (mail : dileep dot kelappan at gmail dot com)
It would be good to keep a copy of the font on this page so that whoever dont have it can download it right away
Smile,
Dils

Submitted by chinthaadmin on Sun, 2005-09-04 07:21.

തര്‍ജ്ജനി വായിക്കാനെത്തിയ എല്ലാവര്‍ക്കും നന്ദി. ഒരു വലിയ ഓണപ്പതിപ്പ് പ്രതീക്ഷിച്ചെത്തിയ ചിലരെങ്കിലും നിരാശരായെന്നു കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍ സങ്കടമുണ്ട്. ഒപ്പം വര്‍ദ്ധിച്ചു വരുന്ന പ്രതീക്ഷകള്‍ സന്തോഷവും തരുന്നുണ്ട്. ഈ മാസം ഓണപ്പതിപ്പാക്കണമെന്നു ഞങ്ങള്‍ ചിന്തിച്ചില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം. ഓണത്തിനു മാത്രമല്ല, എല്ല്ലാ മാസവും തര്‍ജ്ജനി കേമമാക്കണമെന്നു മാത്രമാണ് ഇപ്പോള് മനസ്സിലുള്ള ലക്ഷ്യം. ദയവായി വീണ്ടും തര്‍ജ്ജനി വായിക്കനെത്തുക, എല്ലാ മാസവും! എല്ലാവര്‍ക്കും ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകള്‍!!

Submitted by chinthaadmin on Sun, 2005-09-04 07:24.

Dear dileep,
I have already mailed you with the instructions. The font installation details can be found in the faq page. Please visit http://www.chintha.com/chintha-faq.html

Submitted by Ramesh T R (not verified) on Sun, 2005-09-04 10:36.

Hai, Chintha...
I am staying in a Hostel in Tamil Nadu, No malayalam Magazines or news papers are available here. I am a regular viewer of chintha. "Chinthakku Ente ella Bhavukangalum Nerunnu"

Submitted by kris (not verified) on Sun, 2005-09-04 18:15.

Ramesh:
You must learn to broaden your horizons. Malayalam is not the only language on this earth. In fact you must make every attempt to forget that language and be more cosmopolitan in your outlook. English is the universal language and all your efforts must go to improving your english. Remember- all the knowledge is in english. And more important- english speaking people have most of the worlds wealth.
Kris

Submitted by Viswam (not verified) on Sun, 2005-09-04 22:49.

Right, Kris!

I have seen that intelligent and pragmatic creed speaking a lot of English,(and sometimes spanish or french) in Fiji, Phillipines, chicago, latin america and where-not-berg etc. etc.

Those of them not languishing, were all trying in vein to linger upon to the straws those held them to some identity, but nonethless the same weeds of which they passed over some generations ago....

And the lingering they did linguistically, but the color of the bake still remained the same and not a little brighter, nor a little bluer, lest the brine surronding shall dry off for ever...!

Submitted by Sree (not verified) on Mon, 2005-09-05 10:12.

Hi
I am a Singaporean and find this newsletter interesting. I am not able to read or write Malayalam but I love the language country and its heritage.
I would appreciate it, if good articles on various temples and its festivals(story behind celebrating such festivals), places of interest are highlighted and some history of the language and culture and practices as this will enable me to pass down to my children.
Keep up the good work work

Submitted by lalithambika narayna (not verified) on Wed, 2005-09-21 09:11.

Hi,

Just want to bring this to your attention.Can we have the information flash in english also.As some of us do not know how to read the MALAYALAM words.I hope the crew could do something about it.

Thank yOU.
Lalithambika
Singapore